Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ON DEATH, John Keats

0σχόλια

I.

Can death be sleep, when life is but a dream,
And scenes of bliss pass as a phantom by?

The transient pleasures as a vision seem,

And yet we think the greatest pain's to die.


II.


How strange it is that man on earth should roam,
And lead a life of woe, but not forsake

His rugged path; nor dare he view alone

His future doom which is but to awake.

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

RENE CHAR (1907 - 1988)

0σχόλια


Je n’ai pas peur. J’ai seulement le vertige. Il me faut réduire la distance entre l’ennemi et moi. L’ affronter horizontalement.


Δε φοβάμαι. Νιώθω μονάχα ίλιγγο. Πρέπει να ελαττώσω την απόσταση ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό. Να τον αντιμετωπίσω οριζόντια.

 

ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟ © 2010

Blogger Templates by Splashy Templates